Hjem

SOLSKJERMING OG FORNYBAR ENERGI I ETT PRODUKT


Tarpon Solar utvikler en solduk. Dette er en kombinasjon av laminert duk, brukt i seilindustrien, og fleksible solceller. Solduken kan spennes opp som en presenning, eller benyttes på et rammeverk som et telt. I tillegg til å produsere fornybar strøm, kan den skape et komfortabelt uteområde i ly for sol, regn og vind. Solduken har mange mulige bruksområder, ofte på steder der tradisjonelle solceller ikke egner seg.


Duken er under konstant utvikling. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre solduken og utvikle nye demomodeller, samt tilpasse den til storskalaproduksjon. Ulike teknologier innen fleksible solceller blir testet ut.
Tarpon Solar specializes in flexible solar cells reinforced by membrane technology for commercial, public and private use. Our solar membranes are light, strong and long lasting, and combine the advantages of capturing renewable solar energy with providing protection against the sun, wind and rain. They can be used as stand-alone structures, awnings, on a tent framework and many other applications where traditional solar panels are not suitable.